Bigues de fusta

DSC09600

Bigues de fusta

Diferents llargades i amples